Avoimet kysymykset 1. (KT-TY)

Avoimet kysymykset:


Lue uutinen ja vastaa kysymyksiin.
A1. Kuinka moni pääkaupunkilainen kävelee työmatkansa?
A2. Mikä on kokeilun tavoite?
A3. Mitä ilmaus "kimppakyyti" tekstin mukaan tarkoittaa?

Leave a Reply

Your email address will not be published.